PHẦN 1. ĐỀ THI TUYỂN SINH CÁC NĂM

 

 

 

 

Năm 2000

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu

“…Ta về,mình có nhớ ta

Ta về,ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung…”

[Đề thi Đại học Mở Hà Nội – Khối C]

Đề bài: Nêu vắn tắt những nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.Bình giảng đoạn thơ sau:

“…Ta về,mình có nhớ ta

Ta về,ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung…”

[Đề thi Đại học Hồng Đức – Khối C]

Đề bài: Chép lại theo trí nhớ khổ thơ đầu trong bài “Mẹ Tơm” của Tố Hữu và nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ này.

[Đề thi Đại học Cần Thơ]

Đề bài: Phân tích khổ thơ sau trong bài “Mẹ Tơm”của Tố Hữu:

“…Ôi bóng người xưa đã khuất rồi

Tròn đôi nắm đất trắng chân đồi

Sống trong cát,chết vùi trong cát

Những trái tim như ngọc sáng ngời….”

[Đề thi Đại học Đà Lạt]

Đề bài:

a)Kể tên,khoảng thời gian sáng tác và năm xuất bản các tập thơ của Tố Hữu theo trình tự từ đầu đến năm 1977

b)Con đường thơ Tố Hữu gắn bó chặt chẽ với các chặng đường Cách Mạng Việt Nam từ những năm ba mươi máu lửa đến ngày toàn thắng về ta năm 1975.Vậy chỉ riêng tên các tập thơ của ông có thể gợi cho anh(chị) ý nghĩa khái quát gì về những chặng đường Cách Mạng đó .

[Đại học Sư phạm Vinh – Khối C]

Đề bài: Anh(chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau:

“…Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời ngàn thu

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày

Hỡi Người xưa của ta nay

Khúc vui xin lại so dây cùng Người!…”

(Sách Văn học 12 , Tập một , NXB Giáo dục, tái bản 2007 , trang 160)

[Đề thi Đại học Sư phạm TP.HCM – Khối C]

Đề bài: Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu

[Đề thi Đại học Biên Phòng – Khối C]

——————–

Năm 2002

Đề bài: Anh (chị) hãy kể tên năm sáng tác và trình bày ngắn gọn nội dung các tập thơ của Tố Hữu gắn liền với những chặng đường lớn của cách mạng Việt Nam.

[Đề thi tuyển sinh cao đẳng – CĐSP Nha Trang]

——————–

Năm 2004

 

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu:

“Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.

Mình về mình có nhớ không

Nhìn cây nhớ núi ,nhìn sông nhớ nguồn?

Tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ,bồn chồn bước đi

Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…..”

[Đề thi Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh – Khối C]

 

Đề bài: Bình giảng bốn câu thơ sau trong bài thơ “Kính gửi cụ Nguyễn Du” của nhà thơ Tố Hữu để thấy giá trị đích thực nghệ thuật văn chương nối liền quá khứ với hiện tại tới tương lai:

“…Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời ngàn thu

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày…”

(Sách Văn học 12 , Tập một , NXB Giáo dục , tái bản 2007 , trang 160)

[Đề thi tuyển sinh cao đẳng – Khối H,N]

Đề bài: Anh (chị) hãy nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu và nhận xét cách sử dụng hai từ “mình” và “ta” trong bài thơ.

[Đề thi tuyển sinh – Đại học Hải Phòng]

Đề bài: Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu:

“…Ta về, mình có nhớ ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung…”

(Sách Văn học 12 , Tập một , NXB Giáo dục , tái bản 2007 , trang 155,156)

[Đề thi tuyển sinh cao đẳng – Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh]

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ “Kính gửi cụ Nguyễn Du” của nhà thơ Tố Hữu:

“…Nỗi niềm xưa, nghĩ mà thương:

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng…

Nhân tình nhắm mắt chưa xong

Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như ?

Mai sau, dù có bao giờ…

Câu thơ thưở trước, đâu ngờ hôm nay!…”

(Sách Văn học 12 , Tập một , NXB Giáo dục, tái bản 2007 , trang 159)

[Đề thi tuyển sinh cao đẳng – Khối C]

Đề bài: Trình bày những nét chính trong phong cách nghệ thuật của nhà thơ Tố Hữu.

[Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng – Khối C]

——————–

Năm 2005

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ “Kính gửi cụ Nguyễn Du” của nhà thơ Tố Hữu:

“…Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời ngàn thu

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày

Hỡi Người xưa của ta nay

Khúc vui xin lại so dây cùng Người!…”

(Sách Văn học 12 , Tập một , NXB Giáo dục, tái bản 2007 , trang 160)

[Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng – Khối D]

——————–

Năm 2006

Đề bài: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu.Nêu những đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm đó (đoạn trích được học).

[Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng – Khối D]

 ——————–

Năm 2007

Đề bài: Phân tích đoạn thơ trong bài “Tâm tư trong tù” của nhà thơ Tố Hữu để thấy rõ khát vọng tự do của người chiến sĩ trẻ trong ngục tối.

“… Cô đơn thay là cảnh thân tù!

Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực

Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức

Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!

Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều

Nghe vội vã tiếng dơi chiều đập cánh

Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh

Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về…”

(Sách Văn học 12 , Tập một , NXB Giáo dục , tái bản 2007 , trang 26)

[Đề thi tuyển sinh cao đẳng – Cao đẳng Kinh tế đối ngọai – Khối D]

Advertisements